odkaz na kachlové sporákyodkaz na krbyodkaz na grilyodkaz na návrhy

 


 


 


 

Domů / Zelená úsporám /  

 

ZELENÁ ÚSPORÁM


informace k programu:
Program Zelená úsporám podporuje realizace opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Podmínkou pro získání dotace je splnění podmínek programu a dokončení realizace do 31. 12. 2012.
 

Základní členění Programu
Program je členěn do tří základních oblastí podpory:
A. Úspora energie na vytápění
A.1 Celkové zateplení
A.2 Dílčí zateplení
B. Výstavba v pasivním energetickém standardu
C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody
C.1 Výměna neekologického vytápění (kotle na uhlí a kapalná fosilní paliva, elektřina) za nízko-emisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla
C.2 Instalace nízko-emisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb
C.3 Instalace solárně-termických kolektorů
D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření - některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací)
 

Kdo může žádat o podporu
Oprávněnými žadateli o o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů: fyzické osoby podnikající i nepodnikající, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby.
 

Jak žádat o podporu
1) Vyberte si dodavatele a výrobek
Vámi vybranou investici musí provést firma zařazená v Seznamu odborných dodavatelů
Výrobky a technologie, které chcete použít, musí být zaregistrovány v Seznamu výrobků a technologií.
Oba seznamy naleznete na webových stránkách www.zelenausporam.cz.
2) Najděte si odborníka na zpracování projektu (doporučujeme: VŠB-TU Ostrava, VEC)
Odborník vám poradí, zda vámi plánované opatření má šanci splnit podmínky programu, zpracuje vám projekt a takzvané energetické hodnocení a pomůže s vyplněním krycího listu technických parametrů k žádosti.
3) Vyplňte žádost o podporu
Formulář získáte na každém krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí ČR, na webových stránkách programu: www.zelenausporam.cz nebo na všech pobočkách následujících bank:
Česká spořitelna a.s., ČSOB, Hypotéční banka, Komerční banka, LBBW bank CZ, Modrá pyramida stavební spořitelna, Poštovní spořitelna, UniCredit Bank ČR. Spolu se žádostí je třeba přiložit vyplněný formulář krycího listu, ve kterém se vyplňují technické údaje. Jeho zpracování je o něco složitější, proto jej vyplňuje vámi vybraný odborník s autorizací (viz bod 2).
4) Odevzdání formulářů
Fyzické osoby nepodnikající všechny dokumenty k žádosti o podporu v oblasti C předloží pouze v bance. Naopak fyzické osoby podnikající a právnické osoby musejí žádost včetně projektu a všech příloh odevzdávat výhradně na krajském pracovišti SFŽP
5) Vyrozumění o poskytnutí dotace
Vyrozumění by mělo být do 10 týdnů od podání žádosti a bude obsahovat číslo žádosti a maximální částku, kterou můžete získat. S realizací investice samozřejmě nemusíte čekat 10 týdnů, můžete začít třeba ihned po podání žádosti. Naopak od data rozhodnutí máte na realizaci, v oblasti C, 9 měsíců.
6) Prokázání ukončení realizace
Po dokončení investiční akce zajděte do banky, kde se prokážete vyrozuměním o poskytnutí podpory, předložíte faktury s tzv. položkovým rozpočtem a potvrzením o jejich zaplacení a doložíte, že realizace projektu byla dokončena (kolaudační souhlas, oznámení o užívání stavby, předávací protokol nebo protokol o uvedení zařízení do trvalého provozu).
7) Doručení smlouvy do měsíce
Zhruba do 4 týdnů Vám bude doručena smlouva ve třech vyhotoveních. Všechny smlouvy podepište, jednu nechte notářsky ověřit. Dvě smlouvy (jednu s ověřeným podpisem) zašlete Státnímu fondu životního prostředí ČR. Podpora bude přibližně do měsíce převedena na váš účet, který jste uvedli v žádosti (musíte být majiteli tohoto účtu)!!!.

 

Výše podpory v oblasti C


Podpora až 80 000,- Kč
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za nízko-emisní zdroj vytápění na biomasu s ruční dodávkou paliva a s akumulační nádrží (o min. požadovaném měrném objemu 50 l/kW topného výkonu zdroje tepla).
C.2 - Instalace nízko-emisního zdroje vytápění na biomasu s ruční dodávkou paliva a s akumulační nádrží (o min. požadovaném měrném objemu 50 l/kW topného výkonu zdroje tepla) do novostaveb.
C.3 - Solární systém pro přípravu teplé vody a přitápění
Podpora až
75 000,- Kč
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo země - voda, voda – voda
C.2 - Instalace tepelného čerpadla země - voda, voda - voda do novostaveb
Podpora až
55 000,- Kč
C.3 - Solární systém pro přípravu teplé vody
Podpora až
50 000,- Kč
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za nízko-emisní zdroj na biomasu s ruční dodávkou paliva bez akumulační nádrže
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo vzduch – voda
C.2 - Instalace tepelného čerpadla vzduch-voda do novostaveb
Dotační bonus
20 000,- Kč
 

Kombinace opatření: C.2 + C.3, A + C.1, A + C.3, B + C.3
(podmínkou je současné podání žádosti na jednotlivá opatření)
Podpora na projekt
10 000 Kč
C.1./C.2 – Podpora na výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění
C.3 – Podpora na výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody
Podpora na projekt
5 000 Kč
C.1/C.2/C.3 - Podpora na projekt a na kontrolu správnosti provedení opatření
 

 

Partner pro zpracování projektu: VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, www.vec.vsb.cz
Tel: + 420 59 732 42 85, E-mail:
katerina.klossova@vsb.cz

 


 

Krby stavíme:

- rustikální i moderní
omítané, kachlové nebo obložené přírodním kamenem.

- otevřené nebo s krbovou vložkou.

- akumulační, teplovzdušné i teplovodní.

- zahradní krby a grily
 


 

Nabízíme nejen výrobu a prodej kachlových kamen, krbů a sporáků, ale také profesionální služby v oblasti jejich rekonstrukcí, oprav a přestaveb.


 

NAPIŠTE NÁM

Copyright 2011 Kamnářství KURYANOV s.r.o. /  Webdesign by Kult  v.kult@seznam.cz