odkaz na kachlové sporákyodkaz na krbyodkaz na grilyodkaz na návrhy

 


 


 


 

Kachlové sporáky (Krby a kamna) / Akumulační systémy /  

 Stavební připravenost
________________________________________
   Protože jsou individuálně stavěná topidla také individuálně navrhovaná, neexistují bohužel bezvýhradně platné obecné rady, jak stavbu připravit, aby vše proběhlo ideálně. Takové rady jsme schopni poskytnout ihned, jakmile se se zákazníkem shodneme na skutečně definitivním řešení. I drobná odlišnost vnějšího vzhledu může uvnitř topidla znamenat zásadní změnu, která má následně vliv právě i na stavební připravenost.


Komín
   Komín je kamnáři i kominíky nazýván motorem topidla a je to zcela jistě pravda.

Tak jako se sebelepší automobil bez svého motoru nerozjede, ani nejkrásnější kamna či krb nemají šanci fungovat bez správného (a to nejen dost velkého, ale i úměrně „nízkého“) tahu komínu.

Domněnka, že čím větší průduch, tím lepší tah je bohužel mylná. Podstatnější parametry pro kvalitní funkci topidla jsou tvar průduchu (kruh vs. čtverec či obdélník), jeho materiál (cihla vs. šamot či nerezový plech) a činná výška (vzdálenost od sopouchu po hlavu komínu).


• KRBY
Kruhový průduch, vnitřní průměr dle hrdla vložky, obvykle 160-250, činná výška min. 5 m, zaústění pod úhlem 45° od svislé osy ve směru budoucího umístění krbové vložky, osa zaústění cca 50 cm pod stropem, revizní dvířka mimo krbovou obestavbu.


• KAMNA
Kruhový průduch, vnitřní průměr obvykle 160-180 mm, činná výška min. 5 m, zaústění pod úhlem 90° od svislé osy, výška osy zaústění zcela individuálně, obvykle 150-200 cm nad úrovní čisté podlahy, revizní dvířka mimo půdorys kamen.


• SPORÁKY
Kruhový průduch, vnitřní průměr obvykle 160 mm (min. 150 mm), činná výška min. 5 m, zaústění pod úhlem 90° od svislé osy v místě budoucího umístění kobky sporáku, výška osy zaústění cca 135 cm nad úrovní čisté podlahy (v případě připojení vnějším nerez kouřovodem až 230 cm) 


Přívod vzduchu pro spalování
   Každé topidlo na dřevo spotřebovává při hoření vzduch. Pokud není topeniště vybaveno otvorem pro centrální přívod, musí si přisávat přímo z vytápěných prostor.

Na 1 kg spáleného dřeva připadá cca 9 m3 vzduchu, z čehož vyplývá, že např. krb o výkonu 10 kW provozovaný 8 hodin spotřebuje polovinu všeho vzduch z obývacího pokoje o velikosti podlahové plochy 25 m2.

Problém se násobí v případě, že je ve stejném prostoru aktivní odsavač, jako např. kuchyňská digestoř nebo klimatizace.


• KRBY
Kruhové vedení, vnitřní průměr dle krbové vložky, obvykle 120-150 mm, vedeno pod podlahou, vyústěno mimo půdorys krbové vložky.


• KAMNA
Kruhové vedení, vnitřní průměr dle individuálního návrhu, obvykle 100-200 mm, vedeno pod podlahou, vyústěno mimo půdorys nosných částí kamen.


• SPORÁKY
Není možné je napojit na centrální přívod vzduchu
Vedení přívodu může být zhotoveno např. z plastové kanalizační roury, poslední 1 m před topidlem ale vždy z korozivzdorného kovu (pozinkovaný plech). Na vedení nesmí být více než 3 ohyby o 90° a jeho délka by neměla překročit 5 m.
Ideální pro přisávání není vzduch z exteriéru, který může v zimním období spalování příliš zchlazovat a způsobovat kondenzaci vodní páry uvnitř potrubí. Dlouhodobě osvědčené je přisávání vzduchu z jiných větraných prostor domu, např. garáží či sklepů.


Podlaha
   Podlahová konstrukce pod topidlem musí být nehořlavá a nesmí obsahovat v celé své tloušťce žádné lehčené materiály (např. polystyren). V žádném případě nesmí být pod topidlem umístěno podlahové topení. Podlaha před přikládacími dvířky musí být 80 cm v kolmém směru opět nehořlavá, stejně tak 40 cm do obou stran.


• KRBY
Nosnost podlahové konstrukce dle konstrukce krbu, min. však 500 kg/m2


• KAMNA
Nosnost podlahové konstrukce dle konstrukce kamen, min. však 1000 kg/m2


• SPORÁKY
Nosnost podlahové konstrukce dle konstrukce sporáku, min. však 750 kg/m2

Ideální podklad pod topidlo je rovně položená keramická dlažba, stěrka, anhydrid nebo běžný betonový potěr. V případě, že podlahu okolo topidla bude ve výsledku tvořit dlažba nebo stěrka, doporučujeme zhotovit finální podlahu ještě před stavbou topidla. Tím je detail přechodu topidlo-podlaha naprosto čistý bez jakýchkoli nevzhledných dořezů a zbytečných spár.

 

 

(zdroj: www.burnet.cz)

 


 

> Sklo se špiní - zakuřuje

Sklo se špiní, zakuřuje se

Pohled na plápolající oheň a příjemné teplo, to je nejkrásnější požitek z krbových kamen. Proto je potřeba, aby kamna měla vždy čisté sklo. Nejdůležitější je zabránit nebo alespoň minimalizovat usazování sazí na skle při topení. To zajistíme správnou spalovací teplotou, suchým dřevem (vlhkost 18-20%), dostatečným přívodem vzduchu a vhodnou velikostí polen. Polena by měla byt malá, o průměru asi 8-10 cm. Častou chybou je také „dušení“ ohně, aby se prodloužila délka hoření a nemuselo se často přikládat. To však vede k usazování sazí nejen na skle, ale také v kamnech, kouřovodech a v komíně. Saze odstraníme ze skla tak, že na navlhčené noviny nachytáme jemný popel a tím otřeme saze ze skla. Čištění dokončíme setřením skla suchým papírovým ubrouskem. Dalším řešením je použití odstraňovače sazí.
> Jak často čistit kamna a komín?

Jak často čistit kamna a komín?

Při sezónním topení byste měli nechat podle normy ČSN 734201 komín odborně prohlédnout dvakrát ročně. Je také nutné, abyste alespoň jednou za rok řádně vyčistili kamna, prodloužíte tak jejich životnost. Vyjměte všechny šamoty ze spalovací komory, podle jednoduchého návodu, kamna vysajte a šamoty uložte zpět. V případě, že se kamna nadměrně zanášejí (špatný tah, vlhké dřevo, špatné spalování..) je potřeba kamna čistit častěji.
> Jak často vynášet popel?

Jak často vynášet popel?

Na dně spalovací komory nechávejte 2-3 cm vysokou vrstvu popela. Popel působí jako izolace roštu, podobně jako šamoty na bocích kamen. To dovoluje zvýšit spalovací teplotu, která pomáhá k dobrému spalování. Kromě toho popel chrání rošt proti žhavým uhlíkům. Popelník je nutné pravidelně vyprazdňovat, aby rošt neležel v horkém popelu a neničil se.
> Prasklý šamot

Prasklý šamot

Šamotové obložení spalovací komory chrání plášť topeniště před vysokými teplotami a současně podporuje dokonalejší dohořívání spalitelných plynů. K poškození těchto šamotů dochází ve většině případech mechanicky, což se stává při přikládání. Pokud je šamot pouze prasklý, není důvod k jeho okamžité výměně. Samotná prasklina šamotu nemá žádný vliv na hoření ani na životnost kamen. Šamoty nesmí být vydroleny až na plech.Pokud se šamoty již vydrolují, proveďte výměnu šamotu podle jednoduchého návodu, který je uveden v návodu na obsluhu. Upozornění: Šamoty jsou křehké, proto je třeba zamezit jejich pádu a úderům do nich! Polena přikládat tak, aby nenarážela prudce do šamotů, a tímto je nepoškozovala!
> Kamna kouří po otevření dvířek do místnosti

Kamna kouří po otevření dvířek do místnosti

Neotvírejte dvířka před tím, než dřevo shoří na uhlíky ! Pokud kamna potřebujete otevřít dříve, dělejte to opatrně. Dvířka nejprve trochu pootevřete, aby se vyrovnaly tlaky a cca po 10 sekundách otevřete dveře na nezbytně nutnou dobu. Dalším důvodem může být špatný komínový tah. V takovém případě se poraďte s kominíkem.
...všechny rady a tipy


 

Nabízíme nejen výrobu a prodej kachlových kamen, krbů a sporáků, ale také profesionální služby v oblasti jejich rekonstrukcí, oprav a přestaveb.


 

NAPIŠTE NÁM

Copyright 2011 Kamnářství KURYANOV s.r.o. /  Webdesign by Kult  v.kult@seznam.cz